Elektroodpad

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvami o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému REMA Systém, a.s. Budějovická 1667/64,140 00 Praha 4 a REMA Battery, s.r.o. se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč.

Seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách http://www.remasystem.cz nebo na stránkách MŽP - Registr míst zpětného odběru.

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy také v naší provozovně EasyCo s.r.o., Bezová 1658/1, budova Golden office, 147 00 Praha 4 - Braník. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů.